MAKLUMAN :


widgeo.net

Friday, November 14, 2008

Keluar 40 Hari ke Padang, Indonesia


Assalamualaikum Semua,

Dimaklumkan bahawa saya akan berangkat 40 Hari ke Padang,Indonesia pada besok pagi 15 Nov 2008. Pemergian sebenar mungkin pada 20 Nov 2008,dalam pada itu saya akan berada di Markaz Tabligh di Seri petaling untuk beberapa hari.

Telah menjadi kebiasaan saya akan keluar 40 hari setiap hujong tahun terkadang-kadang di dalam negeri dan terkadang-kadang ke luar negeri. Untuk tahun ini telah diputuskan saya keluar ke Padang, Indonesia.

Sementara ketiadaan saya maka Blog ini mungkin tiada posting terbaru sehingga kepulangan saya dari sana nanti.

Doakan untuk saya agar selamat di sana dan mendapat nusrah dari rakan seusaha dan penduduk setempat.

Wasallam.

Thursday, November 13, 2008

Adakah jihad diabaikan?


Mereka berkata:
"Orang orang Tabligh mengingkari jihad, dan mereka menganggap bahwa keadaan kaum muslimin sekarang ini seperti keadaan Rasulullah SAW dan sahabat sahabatnya semasa di Makkah sebelum hijrah"

Kami katakan:
"Apakah dalam ucapan ini terdapat aib, keburukan atau dosa sehingga Jama'ah Tabligh diburukkan dan dicaci maki karenanya?

Ini adalah ucapan setiap orang yang memiliki ilmu, akal dan kefahaman (yang benar) tentang keadaan umat Islam dan apa yang sedang terjadi di negeri negeri mereka dan apa yang menimpa kehidupan mereka. Maka mereka mereka yang dengan sombong menghina usaha da'wah dan mengajak kaum muslimin untuk berjihad (berperang) serta menyakiti hati orang orang yang tidak bersedia untuk itu, tolong beritahukan kepada kami, berapakah perang yang telah mereka laksanakan? Berapa negerl yang telah mereka bebaskan dan telah mereka tegakkan didalamnya syari'at Allah sehingga dapat dikatakan bahwa Jama'ah Tabligh meninggalkan jihad dan mundur darinya?

Yang sebenamya terjadi hanyalah bahwa orang orang Tabligh tidak mendorong/menggalakkan kepada jihad di Afganistan karena kesibukan mereka dalam da'wah. Dan apabila terdapat satu orang atau beberapa orang, zuhud terhadap jihad Afganistan dan memandang bahwa da'wah kepada perbaikan diri dan pendidikan akhlak lebih diutamakan dari pada jihad, hal ini bukan merupakan aib yang memburukkan Jama'ah Tabligh baik di Timur atau Barat.

Ditulis oleh Sheikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy
Reaktor Universiti Madinah Al-Munawarrah
Dipetik dari buku “Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jemaah Tabligh”

Kenapa berdakwah sedangkan ilmu belum sempurna?


Soalan: Bolehkah seseorang keluar bertabligh bilamana dia sendiri tidak tahu pun solah jenazah dan tidak tahu makna satu ayat pun dari Al-Quran?

Jawapan:

“Maksud usaha tabligh dan juga Jamaah Tabligh adalah belajar menghayati agama dan mengajak orang ramai menghayati agama. Ramai orang yang pada mulanya amat jahil mengenai agama, tetapi setelah keluar bersama Jamaah Tabligh selama 40 hari sekali atau dua kali, mereka dapat belajar memperbetulkan solah, wudhu’ mandi, Quran, solah janazah, dan berbagai aspek agama yang mungkin mengambil masa bertahun-tahun atau mungkin sepanjang hayat jika belajar di rumah disebabkan kesibukan dan tanggungjawab yang lain – itu pun jika mereka berpeluang beri masa untuk belajar. Ramai yang telah mempelajari ahadith dan boleh memberikan bayan seperti seorang ulama’. Jamaah Tabligh juga berperanan seperti madrasah dan menawarkan kaedah mudah untuk menghayati agama untuk orangramai yang tidak dapat belajar agama secara formal di madrasah.

Dan Allah Ta’ala Maha Mengetahui.

Oleh Hadhrat Mufti Mahmud Hassan Gangohi (rahmatullah alayh), Mufti Besar Darul Ulum Deoband, dikeluarkan pada 24 Muharram 1388 (dipetik dari Fataawaa Mahmudiyyah (Jilid 12 m/s 235-250)

Wednesday, November 12, 2008

WANITA DAN AURAT


Masyarakat kita di akhir-akhir ini persoalan menutup aurat telah tidak dititik beratkan dan rata-rata kita melihat bahawa mereka-mereka yang menutup aurat pun menutupnya dengan tidak sempurna. Ada yang mengenakan mini telekong yang terlalu “mini” sehingga jelas kelihatan rambutnya yang melepasi tudongnya yang singkat itu. Ada pula yang mengenakan tudong yang terlalu jarang sehingga jelas kelihatan rambut walau pun telah ditutup. Terkadang-kadang menutup namun masih kelihatan anak-anak rambut di panggal dahinya. Mungkin ini disebabkan ‘trend’ tudong kepala yang di pakai oleh selebriti dan artis tempatan menjadi ikutan wanita hari ini. Semua ini tidak sempurna dan wanita berkenaan masih berdosa kerana dikira tidak menutupi auratnya.

Aisyah ra meriwayatkan ,” Semoga Allah merahmati para wanita muhajir yang awal ( dari Mekah ke Madinah) ketika Allah merunkan wahyu “… Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada-dada mereka …” lalu mereka menggunting kain-kain tebal mereka ,lalu mereka berpurdah dengannya.” ( Abu Daud )

Pada peringkat awal ada hukum agar wanita-wanita menyembunyikan perhiasan mereka kecuali apa-apa yang memang terlihat. Kemudian datang hukum:

“… Wal yadribna bi khumurihinna ‘ala juyubihinna…” ( An-Nur Ayat 30 )

“…Dan hendaklah mereka munutup kain kerudung mereka ke dada-dada mereka…”

Mengenai hal ini Aisyah ra berkata, “ ketika ayat ini diturunkan, maka para wanita Muhajirin lansung memotong kain-kain tebal mereka menjadi dua bahagian.” Kedua helai kain ini secara syariat tidak hanya menutupi kepala sahaja tetapi juga menutupinya sampai ke leher dan dada-dada mereka. Perintah ini adalah perintah yang lazim dan kuat.

Sesetengah ahli tafsir menulis bahawa pada zaman jahiliyah, telah menjadi kebiasaan bagi wanita mereka akan menutup kepala mereka dengan dua helai kain dan dua helai kain lagi di badan mereka. Sebaliknya bagi kaum Muslimin diperintahkan untk menutup kepala mereka serta di labuhkan menutupi dada-dada mereka. Atas sebab ini bila turun ayat di atas mereka memotong kain-kain tebal mereka dan menutupi aurat mereka bersesuaian dengan ayat tersebut.

Persoalannya mengapa dengan kain tebal?
Kerana kain-kain yang nipis tidak dapat menutupi kepala dan dada dengan sempurna. Ini di sabitkan juga oleh sabdaan Nabi dalam menasihiti sahabatnya Dihyah bin Khalifah ra.

Dihyah bin Khalifah ra meriwayatkan, “ Telah datang hadiah kepada Rasulullah saw berupa kain-kain nipis dari Mesir. Kain itu diberikan kepada saya. Beliau bersabda, “ potong lah kain ini menjadi dua bahagian, satu bahagian untuk jubahmu dan satu bahagian lagi kamu berikan untuk isterimu, agar ia melipatnya menjadi dua untuk kain krudungnya.”Aku membawa kain tersebut, ketika aku beredar, beliau saw bersabda, “ Perintah kepada isterimu agar ia menambah kain di bawahnya agar anggota tuboh tidaknya tidak terlihat.” ( Abu Daud )

Pada ketika yang lain datang Hafsah binti Abd.rahman bin Abu Bakar ra ke hadapan Aisyah ra pada ketika itu Hafsah memakai kain krudung yang nipis. Aisyah kemudianya menanggalkannya dan mengantikan dengan kain yang lebih tebal. ( Muwatho’ Imam Maliki )

Dari penjelasan di atas, ‘trend’ bertudung yang ada sekarang memang jelas bertentangan dengan apa yang telah di fardhu kan bagi wanita memakainya. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan dosa ke atas mereka serta menyebabkan fitnah kepada mereka sendiri juag akan mengundang asbab kepada maksiat yang lebih besar.

Nasihatkan kepada isteri, anak-anak serta saudara perempuan kita agar menghindari perbuatan sedemikian dan kembali kepada budaya bertudung yang lebih sempurna.

Wallahu Alam

Mengapa Nahi Mungkar tidak dilaksanakan?


Jawapan 2:

Terjemahan jawapan dari Mufti Ebrahim Desai, Darul Ifta, Madrasah In'aamiyyah, Camperdown, South Africa.
http://islam.tc/askimam/view.php?q=6427)


Adalah menjadi harapan besar Hadhrat Moulana Ilyaas (RA) untuk menghidupkan kembali roh agama Allah Ta'ala yang suci murni. Atas maksud ini beliau telah mengenengahkan beberapa "Usools" yang di garib dari al-Qur'aan dan Hadith. Untuk mencapai maksud tersebut, beliau telah bersungguh-sungguh mengingatkan orangramai dari kalangan umat ini tentang kepentingan dan tanggungjawab Amr bil Ma'roof dan Nahy anil munkar.

Masalaah yang berlaku pada hari ini ialah kita telah menyalahtafsirkan maksud sebenar Nahy anil munkar. Nahy anil munkar bukan bermakna dengan keras, kasar, kuasa, kekuatan, senjata atau seumpamanya. Satu contoh yang mudah di sini memberi gambaran apa itu Nahy anil munkar sebenarnya. Di zaman Nabi
(Sallallaahu Alayhi Wasallam), seorang Badwi telah masuk ke Masjid-un-nabawiy dan mula membuang air kecil si satu sudut Masjid. Para Sahaabat (Radhiallaahu Anhum) segera bergegas untuk bertindak ke atasnya tetapi dilarang oleh Nabi (Sallallaahu Alayhi Wasallam).
Nabi (Sallallaahu Alayhi Wasallam) membiarkan dulu Badwi tadi selesai buang air kecil dan kemudiannya dengan penuh kasih sayang memanggil orang Badwi tersebut ke sisinya dan berkata-kata dengannya dengan lemah lembut sehingga Badwi itu faham akan kebersihan dan kesucian rumah Allah, dsb. Lihatlah bagaimana keburukan yang orang Badwi itu telah lakukan - kencing di hadapan Nabi (Sallallaahu Alayhi Wasallam) di dalam Masjid-un-Nabawiy. Walaupun sedemikian, perhatikan bagaimana Nabi (Sallallaahu Alayhi Wasallam) melaksanakan tugas Nahy anil munkar.
Hal inilah yang menjadi harapan tinggi Moulana Ilyas(RA). Dalam melaksanakan Amr bil Ma'roof sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam jamaah tabligh, mereka memberi galakan kepada kita supaya memberi masa untuk keluar ke jalan Allah Ta'ala, supaya apabila kita berada dalam suasana agama yang betul, di dalam masjid, barulah kita dapat menilai akan kepentingan usaha agama dan memahami kesan-kesan buruk dalam menjalani kehidupan bermaksiat dan engkar.

Dan Allah Ta'ala jualah yang Maha Mengetahui.

Soalan: Mengapa Nahi Mungkar tidak dilaksanakan


Jawapan 1:

Jawapan dari tulisan Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, Reaktor Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia, dalam buku 'Menyingkap tabir kesalahfahaman terhadap Jamaah Tabligh'

Mereka berkata: "Jama'ah Tabligh tidak mencegah dari kemungkaran dan tidak menyuruh kepada kebaikan dengan cara yang benar".

Kami katakan :
"Sebagaimana yang telah kami terangkan sebelum ini bahwa tidak termasuk dalam tatacara Jama'ah Tabligh pengingkaran terhadap pemilik/pelaku kemungkaran. Hal ini disebabkan oleh:

1. Pengingkaran terhadap pelaku kemungkaran dalarn masyarakat yang dipenuhi oleh kebodohan dan kefasikan, tidak menghasilkan manfaat sedikitpun. Ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari oleh orang yang memiliki kefahaman tentang keadaan ummat (saat ini).

2. Mereka mengganti pengingkaran kemungkaran dengan ucapan, dengan menghijrahkan pelaku kemungkaran dan menjauhkannya dari lingkungan yang rusak dan meletakkannya ditengah para pendidik yang bijak yang mengobatinya dengan perbuatan dan perkataan yang baik. Tidak lama kemudian dia akan meninggalkan dan mengingkari kemungkaran itu. Cara ini lebih bermanfaat daripada ucapan ucapan yang disampalkan dari atas mimbar atau di majlis talim sementara orang orang dalam keadaan lengah. Dan yang perlu perlu dipertanyakan : Orang orang yang mengingkari Jama’ah Tabligh dalam nahi mungkar, apakah mereka telah benar benar mencegah kemungkaran? Jawabannya mudah diketahui dan kenyataan (di lapangan) menjadi saksi. Kita harus banyak istighfar karena kita telah meninggalkan kewaj'iban amar ma'ruf nahi mungkar. Keadaan orang yang memburukkan Jama'ah Tabligh karena meninggalkan nahi mungkar, sedang ia sendiri tidak melaksanakannya, tidak ubah seperti apa yang diungkapkan oleh seorang penyair: “Janganlah melarang (seseorang) dari melakukan suatu perbuatan sedang engkau sendiri melakukannya. Kalau engkau berbuat yang demikian, itu merupakan aib yang besar pada dirimu”

Monday, November 10, 2008

Kuala Kedah Vs Kuala Pilah


Jodoh ditangan tuhan, kita boleh merancang tapi tuhan yang menentukan. Begitulah dengan aku , telah ditakdirkan tuhan aku berkahwin dengan gadis Kuala Pilah setelah di dahului dengan Solat Istikharah yang hampir bebulan lamanya. Aku begitu yakin dengan Solat Istikharah walau pun banyak halangan-halangan yang aku hadapi. Kekawan pejabat aku banyak yang nasihat agar jangan kahwin dengan orang ‘Nogori’ nanti kau ‘Masok Suku’. Keluarga sebelah Utara pula banyak yang tak setuju nanti hilang ‘Pak Jang” kata mereka melainkan abang aku yang nombor dua. Dia tu yang tak kisah aku kawin dengan sapa pun. Janji Istikharah. Munkin sebab dia dah jadi ‘karkun’ lagi pun aku yang tasykil dia sewaktu dia di ‘zaman Jahiliyah’nya. Jadi misti kena sokong punya.

Setelah kahwin hampir tujoh tahun aku tak dapat anak. Kekawan yang kat pejabat riuh rendah megejek aku “ memang confirm hang masok suku” kata mereka. Tapi berkat doa isteri yang sunggoh-sunggoh beserta solat hajat yang tak henti-henti aku pun dapat anak. Dan sekarang dah tiga orang , dua perempuan dan seorang lelaki yang boleh dilihat kat gambar sebelah.

Peringkat awal kahwin memang le aku konfius. Apa tidaknya, bayak longat ‘Nogori’ aku tak faham. Bagi isteri aku, dia tak ada masaalah dengan loghat Kedah sebab kawan serumah bujangnya memang ramai orang Utara. Pernah ketika bergaul mesra dengan ‘uwan-uwan’ kawan emak mentua aku, mereka bertanya :“ Ni kawan omah ke? untuk kepastian. “Dak aih, bukan kawan dia, ni laki dia” Jawab aku sepontan dengan loghat Kedah pekat. Berdekah-dekah diorang ketawa. Aku pun hairan sebab apa ketawa. “‘kawan’ tu suami le” kata emak mentua aku menjelaskan. Oo! bulat mulut aku mengiakan. Anak-anak aku pun konfius juga, sebabnya kat Kedah ‘atok’ dipanggil ‘wan’ manakala ‘wan’ dipanggil ’tok’. Kan dah bertukar. Bila balek kat Kedah bebudak tu pakat panggil ‘tok’ diorang dengan panggilan ‘wan’.Di Kedah ‘wan’ biasanya untuk lelaki. Hairan sakan mak aku. “Awat anak-anak hang panggil kat mak ‘wan’ aku bukannya jantan”, jelas mak aku. Setelah di beri penerangan baru lah mak aku faham. Anak-anak aku pula sekejap wan sekejap tok. “Hentam saja le Labu “ sampok isteri aku sambil ketawa.

Anak-anak aku cakap diorang dah bercampor-campor. Kadang-kadang bunyi Kedah dan kadang-kadang bunyi Nogori. Pernah satu ketika salah seorang anak aku nak ke bilek air. Dia pun minta izin, katanya :” Bah cek nak pi bilek Ayaq” dengan loghat Kedah’. “ Ye lah”, jawab aku merestui. Tiba-tiba ia bersuara,”Tak dapek bah.”dengan loghat Nogori.”Apa yang tak dapat” Tanya aku. “Kain tuala bah” jawabnya bila tak dapat mencapai tuala yang tersangkut kat ampaian.

Bila menghadapi makanan, aku ,isteri dan anak-anak akan makan dalam dulang. Itu memang kebiasaan kami sekeluarga. Pernah ketika menghadapi makanan yang berlaukkan kari sotong, anak aku minta pada aku dengan katanya ”Bah tolong kokhek “. Aku pun korek le telor sotong tu. “ dak bah, kokhek” katanya lagi. “ Ni kan abak dah kokhek telornya”, jawab aku.” Kokheeek ” katanya dengan meninggikan suara sambil mulut menahan pedas”. “Eh ! kan ni abah dah kokhek “terang aku dengan suara lembut. ‘Bukaaaan, kokhek le abah kokheeeek” mintanya lagi dengan mulutnya tercungap-cungap menahan pedas. Akhirnya baru le aku faham rupanya dia cakap loghat Nogori . Kokheek tu maksudnya kerat / potong sotong tu. Ketawa sakan aku dan isteri.

Semua peristiwa itu menambah keseronokan dalam keluarga kami dan hari ini aku bahagia berasama keluarga aku, mungkin sebab aku dah “masok penoh” agaknya.

Wasallam.

Wali Pernikahan Anak Zina


Seorang telah menelefon saya pagi tadi ( 10 Nov 2008 ) bertanyakan kedudukan wali bagi anak luar nikah( tidak sah taraf )


Persoalan Pertama

Soalannya:-

Bagaimana kedudukan seorang abang sulong yang telah kematian bapanya untuk menjadi wali kepada adek perempuannya sedangkan beliau adalah anak luar nikah?

Jawapan :

Anak luar nikah tidak boleh menjadi wali kepada adek perempuanya atau saudara perempuannya. Ini disebabkan kedudukannya sebagai anak luar nikah tidak berhak baginya menikahkan adek-adeknya. Sekiranya ini berlaku maka pernikahan itu tidak sah dan dikira sebagai ‘Nikah Fasid’.

Walau bagaimanapun pihak keluarga berkenaan bolehlah meminta pihak berkuasa agama setempat sebagai ‘Wali Hakim’ menikahkannya atau pun saudara lelaki yang lain yang sah taraf untuk menikahkanya.

Persoalan Kedua

Soalannya:-

Ada seorang wanita hamil sebab berzina dengan seorang lelaki. Kemudian keluarga wanita berkenaan menuntut agar lelaki berkenaan bertanggung jawab dan menikahi wanita tersebut. Akhirnya keduanya menikah. Seandainya wanita tadi melahirkan anak perempuan (hasil zina )bolehkah suaminya menikahkan anak perempuan tersebut?

Jawapan:-

Lelaki berkenaan tidak boleh menikahkan anak perempuan tersebut kerana ianya adalah anak luar nikah miski pun ia telah berkahwin dengan ibunya. Pernikahan hanya sah bila dinikahkan oleh pihak berkuasa agama setempat atau ‘Wali Hakim”.

Sumber : Kitab Al-Bajuri juz II halaman 106 dan 111.

Mengapa berdakwah dari rumah ke rumah?


Soalan: Mengapa perlu buat dakwah dari rumah ke rumah?

Jawapan I:

Untuk jawapan awal, suka saya nyatakan, kadang-kadang, sesuatu usul atau manhaj tidak didapati dengan sorih. Memang tidak akan didapati hadith yang menyatakan seperti, bersabda Rasulullah s.a.w., "aku telah pergi hari ini ke rumah si poolan.. kemudian si polan.. bla.. bla.."

Bagaimana pun, jika kawan saudara itu benar-benar bersekolah agama dan mempunyai kebolehan untuk menatap kitab-kitab sirah, pasti persoalan ini tidak akan timbul.

dalil, kadang-kadang diambil daripada 'mafhum' (yg boleh difahami) dan bukannya 'mantuq'(yg dituturkan/diceritakan).

Berkenaan dari rumah ke rumah minta kawan saudara buka kitab Hayatus-Sahabah dan baca ulang-ulang kali bab Dakwah Rasulullah dan Para Sahabat, semuanya terdapat pada jilid 1 ( bagi versi asal berbahasa Arab - bagi terjemahan Inggeris dan melayu, itu bergantung kpd cetakannya).

Oleh kerana kawan saudara itu bersekolah Arab, saya membuat anggapan dia mampu memahami bahasa Arab, dan semasa membaca riwayat-riwayat yang disusun oleh Maulana Yusuf rah.a. di dalam Hayatus-Sahabah, beliau mestilah faham gambaran keadaan bangsa Arab seperti cara susunan kabilah dan bani mereka, apakah yg dimaksudkan dengan 'Daar', perkampungan, cara susunatur rumah mereka. Inilah yg dinamakan sebagai 'mafhum'.
Sebagai contoh, satu petikan dripada kitab Hayatus-Sahabah;

"Ibnu Ishak juga menukilkan daripada Az-Zuhri, bahawa Rasulullah (s.a.w.) pernah juga menemui suku Kindah di 'daar'(perkampungan) mereka, dan berjumpa sendiri penghulu mereka bernama Malik. Baginda mengajak mereka beriman kepada Allah Azza Wa Jalla....." (Al Bidayah wa Ani-Nihayah 3: 139)

Di dalam riwayat ini, Nabi sa.w. diberitakan telah mendatangi suku Kindah. maknanya, Rasulullah s.a.w. telah PERGI kepada mereka, bukannya hanya menanti mereka datang kepada baginda.

Dan Rasulullah s.a.w telah menemui mereka di 'daar' mereka. 'Daar' ertinya rumah. Tentulah salah jika kita nak faham 'daar' itu dengan sebiji rumah. Ini kerana pada zaman itu, bangsa Arab akan duduk berkelompok mengikut kabilah atau suku masing-masing. Maka kelompok rumah-rumah ini dinamakan 'daar', samada 'daar' Kabilah atau daar Bani. Contohnya dalam perkampungan suku kaum Kalb, terdapat pula daar Bani Abdullah.

Jika demikian, bagaimanakah caranya Rasulullah s.a.w. berdakwah kepada mereka jika tidak pergi dari lorong ke lorong, rumah ke rumah, pintu ke pintu?

Dalam riwayat ini juga menunjukkan, Rasulllah sa.w. menemui mereka dan mendakwah mereka kepada iman di rumah2 mereka, bukannya di khemah2 mereka pada musim haji. Manakala riwayat berkenaan usaha baginda s.a.w. berdakwah kpd mereka semasa musim haji, lebih jelas lagi caranya diberitakan. Dimana hadrat Abu bakr r.a. akan menjadi rehbar/dalil, Rasulullah s.a.w. sebagai Mutakallim, dan bersama mereka ialah Hadrat Ali r.a.. Tentunya Rasulullah s.a.w. merangkap amir. mana mungkin Hadrat Ali menjadi amir, sedangkan Rasulullah s.a.w. bersama mereka. lalu ketiga2 orang ini akan pergi dari khemah ke khemah di Mina.

Saya harap, penerangan ringkas ini memadai untuk manmafaat kita semua.


Jawapan II :

Di sini suka saya memantapkan lagi muzakarah berkenaan adakah tidak dalil bahawa Rasulullah s.a.w. menjalankan dakwah baginda dari rumah ke rumah.

Dengan merujuk kepada Kitab Hayatus-Sahabah Jilid 1, cetakan Kutubkhanah Faidhi, Lahore, m.s. 79 (ini juga sebagai pembaikan yg lebih tepat kepada posting saya yg terdahulu):

Dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Ishaq daripada Az-Zuhri: bahawasanya Rasulullah s.a.w. telah mendatangi kabilah Kindah di ‘manaazilihim’ dan dikalangan mereka seorang ketua yang dikenali sebagai Mulaih, maka Rasulullah s.a.w. telah mendakwah mereka kepada Allah, dan membentangkan kepada mereka mengenai diri banginda; tetapi mereka menolaknya.

Pemerhatian:

1. kalimah yg digunakan di sini ialah “manazilihim”. Manazil ilah kata jamak/plural kepada ‘manzil’ yang bererti rumah. Maknanya di sini, Rasulullah s.a.w. telah pergi ke perkampungan Kindah dan telah pergi dari rumah ke rumah untuk membentangkan dakwah kepada mereka. Termasuklah rumah ketua mereka yang bernama Mulaih.

2. jelas di sini, Rasulullah s.a.w. sendiri telah PERGI kepada mereka, dan bukannya menanti mereka.

Dalam mukasurat 195 kitab yang sama:

Ibnu Ishaq telah memberitakan daripada Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm dan selainnya, bahawasanya As’ad bin Zurarah telah KELUAR dengan Mus’ab bin ‘Umair bertujuan ke ‘Daar’ Bani Abdil Asyhal dan ‘Daar’ Bani Zafar; dan adalah Sa’d bin Mu’az ialah sepupu As’ad bin Zurarah. Maka dia memasuki satu kawasan perkebunan Bani Zafar di satu perigi bernama Marq. Mereka berdua duduk di dalam kebun itu, dan berhimpunlah disekeliling keduanya lelaki2 yang telah pun menerima Islam; dan Sa’d bin Mu’az serta Usaid bin Hudhair pada ketika itu ialah ketua bagi kaum mereka dari kalangan Bani Asyhal dan mereka masih lagi sebagai musyrik dgn agama kaumnya. Dan apabila mereka mendapat khabar berkenaan (usaha yg dijalankan oleh As’ad dan Mus’ab), berkata Sa’d kpd Usiad: “Tidak maruahlah bagi kita! Engkau pergilah kepada dua orang tersebut yang telah mendatangi ‘daarainaa’ (rumah-rumah kami).

Pemerhatian:

1. As’ad dan Mus’ab telah KELUAR ke perkampungan Bani Abdil Asyhal dan Bani Zafar. Di sana, mereka memilih satu tempat berdekatan degan perigi di dalam satu kebun.
2. Di sana, mereka telah membentuk halaqah taklim dan halaqah dakwah iman. Berhimpun disekeliling mereka berdua, lelaki-lelaki
ang telah Islam.
3. daripada kata2 Sa’d bin Mua’z, dapat difahami, As’ad, Mus’ab dan beberapa orang yg bersama mereka, bukan sekadar mengadakan halaqah di dalam kebun, tetapi juga mendatangi rumah-rumah kaum bani Abdil Asyhal dan Bani Zafar.
4. Ini jelas daripada kata2 Sa’d: qad atayaa darainaa (mereka berdua telah mendatangi rumah-rumah kita)
5. Dan jika kita kaji kisah mereka berdua ini seterusnya, kita akan dapati sesungguhnya kisah ini ialah ASAS kepada kerja 5 amal jamaah masjid, terutamanya kerja-kerja 2 ½ jam harian.
6. Di akhir cerita ini, akhirnya dgn sebab keluarnya As’ad dan Mus’ab, akhirnya seluruh bani Asyhal telah menerima hidayah dan memeluk agama Islam.

Daripada dua kisah di atas, masihkah ada ruang keraguan, bahawa Rasulullah s.a.w. dan para Sahabat baginda telah pergi kampung ke kampung, lorong ke lorong, rumah ke rumah, pintu ke pintu, mata bertentang mata, hati ke hati dan mendakwahkan manusia kepada Allah?

(Petikan diambil dari posting di dalam tabligh@yahoogroups.com. Soalan dikemukan oleh salah seorang netters, kemudian jawapannya oleh sdr Al-Faqir MGC Abdil Aziz. Email: juhduddin@yahoo.com)

Friday, November 7, 2008

Once Upon A Time In Kuala Kedah


Aku dibesarkan di sebuah kampong nelayan di Kuala Kedah. Kampong yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai nelayan serta kekurangan kemudahan asas. Kemiskinan penduduk kampong serta kekurangan pendidikan tinggi berlebih lagi kekurangan ilmu agama menyebabkan ramai anak-anak muda terjerumus ke lembah najis dadah.

Sewaktu mencecah belasan tahun hampir kesemua teman-teman aku telibat dengan najis dadah. Hanya beberapa orang sahaja yang tidak terlibat, aku, Jabat, Roman dan Pakcik I’d. Mungkin sewaktu itu kami dah mula menjaga solat lima waktu tidak seperti teman-teman yang lain. Waktu itu kami selalu berkunjung ke rumah Tuan Guru Hj.Ahmad Batu Enam berguru dengan beliau di hujong minggu manakala hari-hari biasa belajar nahu Matan Ajrumiah dengan menantu beliau Utz. Abd.Aziz yang berkelulusan Diobandi, India. Mungkin sebab itu kami terpelihara dengan najis dadah.

Telah jadi kebiasaan, kami akan melepak di Plantar Ikan (tempat bot Ikan mendarat) hingga lewat malam setelah selesai kerja-kerja sekolah. Kadang-kadang akan tidor di Platar ikan Itu hingga ke Suboh terutamanya apabila cuti sekolah. Sewaktu melepak inilah kami akan dudok berkeliling macam Halqah Tajwid. Seorang akan menyediakan papan khas untuk memotong daun ganja yang masih lagi “raw” bukan berbentuk gulong kecil tetapi satu gundi Baja penoh dengan daun-daun ganja yang baru kering. Tempat penghisapnya dari batang buloh kuning yang telah siap dengan dapor pembakar dari buah pinang. Mereka akan bergilir-gilir menghisap sehingga sampai turn aku, aku akan pass pada teman sebelah. Mereka memang faham kerana aku memang tidak pernah merokok sepanjang hidup aku. Sewaktu sekolah rendah pernah main-main hisap rokok daun tanpa tembakau itu pun aku di taboh sakan oleh abang aku. Rasanya itu pendidikan terbaik yang aku terima.

Perasaan kesian pada teman-teman aku tu terasa dalam lubok hati aku. Tetapi aku tak pandai nak berdakwah. Lagi pun ada di antara mereka yang “Brutal”, kalau ditegor jawabnya tendangan Tomoi Siam sampai kat muka aku. Entah macamana idea sepontan datang kat kepala aku. Aku memerhatikan kat mana diorang sembunyikan buloh penghisap ganja berkenaan . Rupanya dicelah-celah pukat di dalam Palong (perahu kecil) di atas pelantar berkenaan. Ke esokan pagi selepas solat Suboh aku ke pelantar berkenaan mencari buloh berkenaan. Alhamdulillah aku jumpa, apa lagi aku pun x!**&*$% (Sencored) ke dalam buloh berkenaan. Setelah itu aku menyimpan balek ke tempatnya.

Malam tu macam biasa kami berkumpul, bulatan halqah macam biasa, papan pemotong ganja dah siap, daun ganja dah di lambak, buloh penghisap pun dah siap. Ganja yang di potong dimasokan ke dalam dapor buah pinang, mancis cap King Kong dinyalakan sedut. . .terus sedut dalam-dalam. Tiba-tiba . . . “Celaka ! Setan !laknat ! bla ! bla! bla!. Sapa punya kheja hah! Kalau dapat aku cincang lumat”.

Aku berdebar-debar, nak tergelak ada, takut pun ada. Diam tak kata apa-apa. Diorang memang tak syak aku. “Kita cakhi sampai jumpa mamat sekoq ni” katanya lagi beri arahan. Yang lain bertanya kehairanan “ Awatnya ?. Nih dalam buloh ni sapa kencing ? Hancing semacam.” Menjawab sambil menyumpah-nyumpah.

Untuk makluman pembaca, buloh penghisap ganja tu kalau dah terkena air kencing memang dah tak boleh pakai lagi. Baunya tak akan hilang walau pun dicuci bersih. Kalau guna juga jawabnya Ganja berperisa kencing le. Dah memang tak akan “kick” lagi. Potong “steam” kata diorang.

Selepas itu diorang tak dapat hisap berminggu-minggu. Nak buat buloh yang baru bukanya senang berlebih lagi kampong tu memang tak ada pokok buloh sebab dekat dengan laut. Pokok bakau dan pokok berapi ada le.

Itu lah dakwah “bil yad” yang termampu aku buat. Sampai sekarang diorang tak tahu siapa yang buat benda tu. Aku minta sesangat sesiapa yang baca cerita ni tolong janji dengan aku jangan bagi tau kat diorang aku yang buat kerja tu semua. Janjii ye!.

Hadis Nabi saw :

Dari Abi Said Al Qudri ra katanya aku telah mendengar dari Nabi saw bersabda “ Sesiapa yang melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya . Sekiranya dia tidak mampu cegahlah ia dengan dengan lidahnya dan sekiranya ia tidak mampu maka cegahlah ia dengan hatinya. Yang demikian itu iman yang selemah-lemahnya” ( Riwayat Muslim )

Wallahu A’lam

Kecurangan Dalam Rumahtangga


Utusan Malaysia 3 Nov 2008 menyebutkan : Satu kajian dari Universiti Washington Prof. David Alkins menyatakan kadar curang pendudok Amerika telah meningkat berbanding beberapa tahun yang lalu. Kecurangan golongan lelaki antara umur 50han ke 60han serta wanita 20han.30han meningkat mendadak. Antara sebab yang membantu peningkatan bagi gulongan lelaki 50han / 60han adalah disebabkabkan kemudahan ubat-ubatan bagi meransang dan memulih kembali nafsu sex lelaki. Ini di antara punya meningkatnya kadar curang gulongan ini. Manakala bagi wanita 20han / 30han pula adalah disebabkan kemudahan melayari internet.

Paling membimbangkan adalah sesetengan gulongan ini walaupun mereka menyedari kecurangan ini berlaku di dalam keluarga, namum masih bersikap tidak kisah dan membiarkan sahaja apa yang berlaku. Justru itu kita dapati bahawa kehidupan sosial masyarakat di sana begitu ketara. Yang membimbang kita, masalah sosial berkenaan tidak mustahil akan menjangkiti masyarakat kita.

Di Malaysia penggunaan ubat-ubatan canggih tidak lah begitu meluas seperti di Amarika dan Eropah namun ubat-ubat tradisional serta minuman segera juga menjerumus kearah yang sama. Contohnya minuman kopi segera Tongkat Ali, Kacit Fatimah serta berbagai lagi jamu-jamu boleh kita dapati di merata-rata kedai ubat, supermarket juga di pharmasi-pharmasi di setiap tempat.

Akhbar yang sama juga melaporkan kisah pergolakan rumah tangga artis terkenal. Pergaduhan di lokasi drama ekoran sisuami di tangkap khalwat serta laporan khas dua hari berturut-turut iaitu 4 dan 5 Nov 2008.

Akhbar 6 Nov 2008 pula menceritakan “nenek” di fasakhkan pernikahan dengan suami ketiga serta suami yang keduanya membuat tuntutan fasakh kerana berkahwin berlaku sebelum lepas edah. Makamah Syariah memfasakhkan perkahwianan “nenek”. Dalam pada itu pernikahan dengan suami yang kedua juga tidak sah dan dikira “kahwin Fasid” kerana berwalikan wali hakim yang menyalahi syarie.

Pastinya kita akan dapati seribu satu macam kisah keruntuhan rumahtangga yang dipaparkan di akhbar tempatan yang boleh kita letakan dalam kata kunci “curang”.

Bagaimana ini boleh berlaku sedangkan setiap bakal pengantin diwajibkan berkursus bagi meningkatkan kefahaman selok belok bagi mendirikan rumahtangga. Ianyan bukan sahaja dari sudut keagamaan tetapi juga dari sudut keduniaan. Yang peliknya kadar perceraian dan krisis rumahtangga makin meningkat berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh pejabat agama dan juga badan-badan agama disetiap negeri. Bagaimana “curang” ini boleh berada di dalam rumahtangga masyarakat kita. Apakah punca seperti kajian Prof. David Alkins itu telah menular ke dalam masyarakat kita? Jawapannya “Ya” tidak mustahil, namun ianya sebahagian dari sebab kecurangan itu berlaku disamping sebab-sebab yang lain.

Tetapi bagi saya yang naïf ini, punca paling besar berlakunya kecurangan dalam rumahtangga ini adalah “persoalan keagamaan” tidak dititikberatkan oleh masyarakat kita. Tidak heran ini berlaku di Amerika dan Eropah kerana masyarakat mereka telah pun lama meninggalkan persoalan keagamaan dalam rumahtangga mereka.

Namun dalam masyarakat kita, berat sangkaan ianya disebabkan hubungan suami isteri serta anak-anak tidak diterapkan berdasarkan rumahtangga keluarga Nabi dan Sahabat yang didasarkan kepada Al Quran dan Hadis.

Sabda Nabi saw : “ Nurul buyutakum bis solah wa qaraa atil quran”
Mahfumnya : “ Terangilah rumahtangga kamu dengan solat dan bacaan Quran”.( Abu Daud)

Di sana kata sesetengah ulama bacaan hadis Nabi juga perlu dikumandangkan di dalam rumahtangga masyarakat Islam. Ini didasarkan kepada amalan sahabat Nabi apabila mereka pulang ke rumah mereka akan kumpulkan isteri dan anak-anak mereka untuk menyampaikan wahyu atau nasihat nabi yang mereka dengar ketika berjumpa Nabi.

Rupanya solat ,quran dan hadis nabi adalah keperluan dalam rumahtangga muslim agar seluroh keluarga tidak diliputi kegelapan. Apabila di dalam rumah diliputi kegelapan pastinya seluroh isi rumah berkenaan akan meraba-raba. Sudu disangka garpu, sudit disangka pisau mentua disangka isteri. Kita tidak dapat membezakan yang mana satu memberi menafaat dan yang mana satu yang memberi mudarat.

Begitulah jika tidak ada cahaya dari Solat, Quran dan Hadis dalam rumahtangga maka suami isteri dan anak-anak tidak dapat membezakan yang mana satu hak dan yang mana satu batil. Yang mana satu perintah Allah dan yang mana satu larangan Allah. Yang mana satu bidah dan yang mana satu sunnah. Maka tidak mustahil“Curang” akan akan mengambil tempat di dalam rumahtangga berkenaan.

Kesimpulannya ulamak dan masyaikh kita menganjurkan kita melakukan amalan tertentu di dalam rumah kita, Antaranya perbanyakan solat sunnat khususnya Tahajjud, Isyaraq, Dhuha. Perbayakan zikirullah khusus selepas Suboh dan Asar. Perbanyakan bacaan Quran setiap hari satu juzuk beserta bacaan surah-surah pilihan. Juga tidak ketinggalan untuk khususkan bacaan hadis-hadis nabi setengah jam setiap hari bersama keluarga. Pengisisan ilmu tidak misti tidak perlu ada pada setiap suami dan isteri.

Dengan cara ini ianya akan meyelamatkan keluarga kita dari berbagai krisis dan kecurangan.

Wallahu A’lam

Thursday, November 6, 2008

Mengapa Tidak Mengambil Bahagian Berpolitik? Jawapan II


Penerangan 2:
Maulana Manzoor Nukmani menulis:

'Shah Waliullah telah menyatakan dengan jelas didalam 'Fuyuzul Harmain' bahawa orang-orang yang berjuang dengan penuh keikhlasan dan tiada motif lain melainkan untuk menyebarluaskan risalah Allah Taala melalui cabang kerja kenabian seperti mendakwah ajaran agama dan moral, pengarahan, memberi petunjuk dan reformasi adalah (tidak kurang didalam)menjalankan tugas Khalifah Rasulullah SAW seperti mana orang-orang yang melibatkan diri mereka secara langsung dan ikhlas didalam urusan politik dan pemerintahan, seperti jihad dan perlaksanaan keamanan, keadilan dan persamaan. Perbezaannya cuma satu bahagian merupakan 'luaran' atau 'zahir' kepada kekhalifahan, manakala yang satu bahagian lagi adalah 'dalaman' atau 'spiritual' (kepada kekhalifahan). (Secara ringkasnya), Shah Waliullah telah membahagikan tugas kekhalifahan kepada dua bahagian; 'luaran' dan 'dalaman'.

Kekhalifahan sebagai institusi politik dan kerajaan telah hilang untuk satu jangka masa yang lama. Negara orang-orang Islam hari ini kebanyakannya tiada kaitan dengan matlamat dan tujuan nabi, dan ia - negara orang-orang Islam - juga tidak menunjukkan ciri-ciri ke arah itu. Sebahagian yang lain pula secara umumnya tidak (banyak) berbeza dengan (prinsip) pegangan mana-mana negara bukan Islam di dunia. Walaubagaimana pun, separuh lagi unsur kekhalifahan, iaitu tugas naib nabi melalui penyebaran risalah agama diluar dari naungan kerajaan masih lagi wujud; pintu-pintunya masih terbuka dan ruang lingkup untuknya adalah lebih besar dari sebelum ini. Peluang (untuk penyebaran risalah) di zaman moden ini adalah tidak terbatas. (Oleh itu), hendaklah lebih ramai lagi hamba-hamba Allah yang melibatkan diri didalam lapangan yang mempunyai harapan ini dengan segenap kemampuan mereka, biarlah lebih ramai yang turun ke padang didalam arena (dakwah agama) ini dengan tidak mementingkan diri, dan mengabdikan diri sesuai dengan kapasiti dan kebolehan masing-masing, didalam menjalankan tugas menyebarluaskan cara kehidupan Rasulullah SAW ke seluruh dunia. Berjuang dan berjihad di jalan ini dengan pengorbanan adalah jihad terbesar di zaman moden, bentuk kesetiaan serta keikhlasan yang sebenar kepada Rasul SAW dan pewaris (kerja) nabi yang paling tulin. Mereka yang meletakkan kaki di atas (jalan) ini akan jelas nampak jalan-jalan (penyelesaian) lain yang akan dibuka kepada mereka oleh Allah Taala. Apa yang kita hadapi hari ini adalah merupakan kesinambungan yang tidak jauh dari apa yang dijanjikan dan khabar gembira yang diberitakan kepada para muslimin di Makkah melalui ayat terakhir Surah Al-Ankaboot:

"Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan) dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya." (Al-Ankabuut 29:69)'

(Terjemahan bebas - Kitab Islamic Faith and Practice, karangan Maulana Manzoor Nukmani, terbitan Idara-e-Islamiyyat, m/s 123-124, 1999)

Maulana Manzoor Nukmani menulis:

'Langkah pertama didalam kebangkitan struktur teokrasi Islam didalam Negara orang-orang Islam ialah dengan 'pengorientasian semula agama' didalam kehidupan masyarakat Islam. Dengan ini, kita maksudkan pengalihan pemerhatian dari keghairahan keduniawian kepada keghairahan keakhiratan, dengan matlamat supaya menjadi mudah bagi mereka untuk mengetepikan kecintaan materialistik kepada mencapai keredhoan Tuhan. Tiada jalan yang lebih mudah dari ini. Sejarah telah membuktikan kebenaran kenyataan ini dan roh dalaman Islam juga menuntut perkara ini. Melainkan dengan kesedaran agama diusahakan dikalangan masyarakat Islam, usaha peningkatan tahap negara orang-orang Islam kepada pembentukan Negara Islam yang sebenar, sekurang-kurangnya pada zaman kita ini, hanyalah mimpi kosong. Ini adalah proses yang susah dan memerlukan pengorbanan besar, tetapi tiada alternatif lain, tiada jalan singkat lain bagi pembentukan kerajaan Islam. Walaupun dengan secara tidak sengaja sistem Islam terbentuk di mana-mana, adalah mustahil baginya untuk berfungsi dengan jayanya melainkan keintelektualan dan mekanisma emosi masyarakat Islam yang hidup dibawah naungannya (kerajaan Islam tersebut) dan amalan mereka didominasi oleh kesedaran agama dan moral. Sistem (yang terbentuk secara tidak sengaja) ini akan dikoyak-koyakkan kepada cebisan-cebisan oleh orang-orang Islam (yang tidak ada kesedaran agama) itu sendiri.'

(terjemahan bebas - Maulana Manzoor Nukmani, Kitab Islamic Faith & Practice, bab Kerajaan & Politik, muka surat 132, terbitan Idara Islamiyyat, tahun 1999)

Maulana Manzoor Nukmani menulis:

Persoalan mengenai perlantikan khalifah; yang timbul selepas kewafatan Baginda Nabi SAW, tidaklah seperti yang disalah anggap oleh sesetengah orang, iaitu (beranggapan bahawa) ia adalah sama dengan perlantikan ketua bagi sesebuah negeri (head of state). Isu sebenar yang dihadapi oleh para sahabat r.anhum ialah untuk menentukan siapakah diantara mereka yang berkelayakan untuk menanggung beban tanggungjawab yang besar didalam mendakwah dan menyebarkan risalah keimanan, pengarahan kerohanian, bimbingan, Jihad dan Amar makruf Nahi mungkar yang baginda Nabi SAW telah wariskan kepada ummat sebagai sebahagian dari misi ketuhanan bagi pengislahan ummat dan organisasi dan pengurusan keduniawian menurut kehendak Allah Taala. Kita mempunyai (bukti atas kebenaran pernyataan ini dari) sumber yang sahih, iaitu kandungan khutbah yang disampaikan pada satu perhimpunan oleh Hazrat Abu Bakar r.anhu (diantaranya) seperti berikut: Muhammad SAW telah wafat; sekarang menjadi satu keperluan bagi melantik seseorang yang berkemampuan untuk bertanggungjawab diatas urusan keimanan.

(terjemahan bebas - Maulana Manzoor Nukmani, Kitab Islamic Faith & Practice, bab Kerajaan & Politik, muka surat 122, terbitan Idara Islamiyyat, tahun 1999, diterjemahkan dari bahasa Urdu ke bahasa Inggeris oleh Dr. Muhammad Asif Kidwai)

Mengapa Tidak Mengambil Bahagian Berpolitik?


Penerangan 1:
Syaikh Dr Muhammad Abul-fath Al-Bayanuniy berkata:
"... saya teringat semula kepada satu peristiwa atau suasana yang mudah-mudahan dapat menjelaskan perselisihan sumpama itu iaitu semasa saya bersama yang mulia Ustaz Al-Syaikh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi rahimahullah merupakan seorang pendakwah yang masyhur pada masa itu. Peristiwa ini berlaku dalam tahun 1387H bersamaan 1963M semasa saya membuat lawatan ke India. Semasa lawatan tersbut saya telah meluangkan masa untuk menziarahi serta tinggal di masjidnya bersama-sama selama beberapa hari. Semasa saya berada di sana, saya ada mendengar srta melihat ikhwah dari Jamaah tabligh menyebut dalam ucapan mereka semasa menerangkan asas dkwah merekaiaitu mereka menjauhikan diri daripada perbincangan-perbincangan politik dan khilafiyyah. Saya memang amt memahami ucapan tersebut. Saya juga mempunyai sangkaan yang baik terhadap kata-kata itu dengan merujuk kepada tabiat dakwah mereka yang meluas ke seluruh dunia.

Kalaulah tidak kerana apa yang dibangkitkan oleh sesetengah pendakwah mengenai siasah serta tabiat dakwahnya dan ketulusan niatnya terutama sekali apabila terdapat sestengah golongan mengaitkannya dengan Qadyaniyyah yang menolk konsp jihad Islam, sebagaimana banyak berlaku kepada pengikut Qadyaniyyah, nescaya kita menyangka buruk kepada mereka dan sesetengahnya pula menghukum mereka dengan sesat, menyeleweng atau sebagainya.

Melalui ziarah ini sayatelah mendapat satu peluang untuk mengemukan beberapa soalan yang akan menjelaskan sudut yang bahaya ini iaitu masalah jihad mengikut pandangan beliau(Jamaah Tabligh). Beliau menjawab soalan itu berdasarkan ilmu dan pengalaman sama ada secara umum atau khusus selari dnegan manhaj mereka dalam masalah ini. Saya tidak mempunyai cara lain melainkan bertanya scara terbuka dan berterus terang. saoalan saya, "Apa pandangan jamaah tuan mengenai jihad fi sabilillah dan apa pula pandangan tuan mengenai Marhalah Tanfiziyyah yang dilakukan oleh jamaah lain?"

Tuan syaikh hairan dengan soalan ini dan tersenyum seraya berkata, "Kalaulah kami mempunyai pandangan khusus dalam masalah jihad yang merupakan kemuncak Islam, nescaya kamutidak akan dapati dalam buku kami Hayat al-Sahabah berita-berita tentang peperangan, jihad Rasulullah s.a.w. dan Sahabatnya yang muliaitu, dan buku ini tersebar luas dan dimiliki oleh saudara-saudara kami di seluruh pelusuk dunia."

Alhamdulillah dengan jawapan yang diberikan oleh tuan Syaikh tadi dapatlah saya memahami tujuannya lalu saya meminta maaf kerana mengemukakan pertanyan-pertanyan tersebut. Dengan itu hilanglah kekusutan yang menyelubungi diri saya.

... Sebenarnya sikap sesetengah pendakwah yang mengelak diri daripada medan politik atau daripada membicarakan persoalan politik dalam dakwahnya bukanlah bermakna menolak dan mengingkari kepentingan serta kewujudannya, tetapi sikap mereka yang diambil itu lebih merupakan perancangan kerja yang telah dipersetujui bersama. Dan ini adalah merupakan ijtihad mereka dalam melaksanakan kerja, sama ada betul atau salah terserahlah kepada Allah s.a.wt...."
[ Dr Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayanuniy, Penyatuan Kerja Gerakan Islam : Di Antara Harapan dan Kenyataan (terj. oleh ABIM), Budaya Ilmu Sdn Bhd : Petaling Jaya,Selangor, 1992, m.s. 20-21 ].

(petikan ditulis oleh saudara alhaqir-wal-faqir, bicara-sufi)

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin