MAKLUMAN :


widgeo.net

Thursday, April 10, 2014

Maulana Ashraf Ali At Thanwi Menjawab Persoalan Mazhab Hanafi Terhadap Gulongan “Ahlul Hadits”

Di dalam kitab “Al Jawahir Al Munifah fi Ushuli Adillati Madzhab Al Imam Abi Hanifah” terkandung hadis-hadis yang diriwayatkan secara langsung oleh Imam Abu Hanifah dari Rasulullah Saw  mengenai 447 persolan fiqah yang darjatnya shahih dan hasan.

Ketika India dan Pakistan masih bersatu di dalam benua India, muncul kelompok yang menamakan diri mereka sebagai “ahlul hadis” dan sekarang ini di Malaysia dan Indonesia dikenali sebagai “Salafi Wahabi”. Gulongan ini melemparkan tuduhan bahawa Mazhab Hanafi yang sememang menjadi mazhab anutan masyarakat Islam di India dan Pakistan itu menyisihkan hadis-hadis dan lebih mengutamakan qiyas dari hadis Nabi saw.

Atas dasar ini ulama-ulama yang bermazhab Hanafi di India dan Pakistan mengumpul kembali dalil-dalil dari kitab-kitab mazhab tersebut beserta dengan hadis-hadis yang menghujjah setiap persoalan hukum fiqah di dalam mazhab berkenaan. Setelah itu mereka menulis semula sejumlah kitab berkenaan beserta dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi saw. Perkara ini tiada masaalah kerana para muhadditsin madzhab ini yang berasal dari India sendiri cukup banyak,  “Fiqh Ahlil Iraq wa Haditsuhum” mencatat lebih dari 50 muhaddits.

Kisah Lahirnya Kitab I’la As Sunan

Salah seorang di antara para ulama India yang terpanggil untuk menjawab tuduhan ini adalah Al Muhaddits Maulana Ashraf Ali At Thanwi, yang beliau telah menulis kitab “Ihya’ As Sunan” yang merupakan kumpulan dalil-dalil shahih Imam Abu Hanifah dalam seluruh bab fiqih. Namun sayang kitab ini hilang dari Maulana sebelum dicetak.

Tidak patah semangat,Maulana  Ashraf kembali menulis kitab serupa namun dengan metode yang berbeza dengan nama “Jami’ Al Atsar” yang merupakan kumpulan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan kitab Tabi’ Al Atsar yang merupakan pembahasan dalil-dalil yang zahirnya bertentangan, dicetak tahun 1315 H.

Maulana Ashraf masih merasa kurang puas dengan karya yang dicetak dalam dua jilid ini yang berhenti sampai bab solat sahaja, sedangkan komentar tentang hadis baik sanad dan matannya cukup ringkas. Akhirnya Maulana Ashraf inginkan penulisan lebih lengkap menyangkut seluruh bab sebagaimana keinginan dan harapan beliau. Akhirnya beliau membuat keputusan untuk menulis semula dengan bantuan Maulana Hasan As Sanahbuli dengan matan hadis dan atsar bernama “Ihya’ As Sunan” sedangkan syarahnya bernama “Taudhih Al Hasan”. Namun setelah jilid pertama dicetak, Maulana Ashraf memutuskan untuk tidak mencetak jilid selanjutnya karena dirasa masih banyak kekurangan.

Akhirnya Maulana Ashraf meminta bantuan kepada Al Muhaddits Maulana Zafar Ahmad Al Utsmani untuk menulis kembali dari awal bab solat hingga akhir bab dalam masalah fiqah, di mana matan hadis dan atsar dinamai “I’la As Sunan” sedangkan kementar dan syarahnya “Isda’ Al Minan”, yang diterbitkan sebanyak 16 jilid.

Setelah Maulana  Ashraf  meninggal dunia,nama kitab berkenaan digabungkan iaitu “ I’la As Sunan” yang diterbitkan sebanyak  22 jilid ditaqiq oleh Al Muhaddits Maulana Ahmad  Taqi Utsmani yang merupakan salah seorang murid ulama Indonesia, Musnid Al Ashr Syeikh Muhammad Yassin Al Fadany yang menuliskan ijazat seluruh periwayatan dengan nama “Al Faidh Ar Rahmani”. Kisah ini sendiri ditulis oleh Syeikh Al Muhaddits Ahmad Taqi Utsmani dalam muqadimah kitab yang disusun dalam 20 tahun ini (lihat, I’la As Sunan, 1/28-29).

“I’la As Sunan” ini menjelaskan hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil dalam Madzhab Hanafi yang jumlahnya mencapai 6,123 hadis yang dijelaskan metode istidlal, sanad, matanya dan darjatnya, serta jawapan terhadap kritikan.

Disertakan pula dalam kitab ini “Inha’ As Sakan” yang merupakan muqadimah berkenanan dengan perbahasan ilmu hadis serta ushul fiqh dengan judul “Fawaid fi Ulum Al Fiqh”. Juga disertai judul “Inja’ Al Wathan” yang membahaskan biografi Imam Abu Hanifah kedudukan beliau dalam darjat ulama hadis, pandangan beliau tentang Sunnah serta biografi para huffadz dan muhadditsin pengikut Mazhab Hanafi dengan menyebutkan 229 ulama

Muhaddits Madzhab Hanafi muta’akhirin dari India yang juga menulis karya yang khusus untuk menunjukkan dalil-dalil Mazhab Hanafi  adalah Maulana Abdul Haq Ad Dihlawi yang telah menulis “At Tibyan fi Adillah Madzhab Al Imam Abi Hanifah An Nu’man”.

P/s : Susunan dan olahan semula dari artikel berbahasa Indonesia.

Tuesday, April 8, 2014

01 April 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin
02 April 2014 (Rab) : Mesyuarat Mingguan Masjid Rahang
03 April 2014 (Kha) : Kuliah Hadis Pilihan Tmn Mantau Indah
04 April 2014 (Jum) : Kuliah Bahrul Maazi Jld 3 Tmn Matahari Height
05 April 2014 (Sab) :  Kuliah Suboh Bahrul Maazi Al-Amin,Cempaka 2
05 April 2014 (Sab) :  Kuliah Hadis Tmn Mutiara Gala.
06 April 2014 (Ahd) : Kuliah Bahrul Maazi G/Home F

06 April 2014 (Ahd) : Kuliah Bulanan Tmn Desa Melor
07 April 2014 (Ahd) : Kuliah Bahrul Maazi Jld 7 Tmn Matahari Height
08 April 2014 (Isn) : Kuliah Bahrul Maazi Masjid Yusof Teh, Pedas
08 April 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin.
09 April 2014 (Rab) : Mesyuarat Mingguan Masjid Rahang
10 April 2014 (Kha) : Kuliah Bahrul Maazi Tmn Gadong Jaya
11 April 2014 (Jum) Kuliah Bulanan Tmn Kiambang  
12 April 2014 (Sab) : Kuliah Suboh Bahrul Maazi Jld 3 Lavender Height

12 April 2014 (Sab) : Kuliah Bulanan Pengasih K.Lumpur
13 April 2014 (Ahd) : Kuliah Maghrib Qudwah G/Street Home
14 April 2014 (Isn) : Kuliah Hadis Surau Hj Musa BSS
15 April 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin
16 April 2014 (Rab) : Mesyuarat Mingguan Masjid Rahang
17 April 2014 (Kha) : Kuliah Bahrul Maazi Tmn Rembau Utama
18 April 2014 (Jum) : Hadir Ijtimak Kawasan Utara A/Setar
19 April 2014 (Sab) : Hadir Ijtimak Kawasan Utara A/Setar
20 April 2014 (Ahd) : Hadir Ijtimak Kawasan Utara A/Setar
21 April 2014 (Isn) : Kuliah Bahrul Maazi Jld.3 Hangger 6 KLIA

21 April 2014 (Isn) : Kuliah Hadis Tmn Pinggiran Senawang
22 April 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin
23 April 2014 (Rab) : Kuliah Bahrul Maazi Masjid Yusof Teh, Pedas
24 April 2014 (Kha) : Kuliah Hadis Pilihan Qudwah G/Street Home  
25 April 2014 (Jum) : Kuliah Bulanan Tmn Lavender Height
26 April 2014 (Sab) : Kuliah Suboh Bahrul Maazi Al-Amin,Cempaka 2
27 April 2014 (Ahd) : Kuliah Bahrul Maazi Jld 7 Tmn Rembau Utama
28 April 2014 (Isn) : Kuliah Bahrul Maazi Jld 7 Hanger 6 KLIA
29 April 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafileen Al Amin
30 April 2014 (Rab) : Mesyuarat Mingguan Masjid Rahang

Note : Jika ada sebarang perubahan, akan dimaklumkan kemudian. Insyaallah
AJK Surau/Masjid, jika terdapat kesilapan, sila hubungi saya.

Thursday, February 27, 2014

Fatwa Imam-imam Besar Kaum Muslimin Tentang Syi’ah
« الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ليس لهم اسم أو قال نصيب في الإسلام ».

Imam Malik: Orang yang memaki sahabat-sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka mereka itu bukanlah dari golongan Islam.

« لم أر أحداً أشهد بالزور من الرافضة ».

Imam Syafi’i: Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pendusta daripada orang Syi’ah.

« هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، ويسبونهم، وينتقصونهم ، ويكفرون الأئمة إلا أربعة : علي ، وعمار ، والمقداد ، وسلمان ، وليست الرافضة من الإسلام في شيء ».

Imam Ahmad bin Hanbal: Golongan yang menyatakan dirinya berlepas diri dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, memaki mereka, merendahkan martabat mereka dan menyatakan para sahabat semua kafir kecuali 4 orang: Ali, Ammar, Miqdad dan Salman yang disebut golongan Syi’ah ataupun Rafidhah mereka bukan golongan Islam.

« ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي ، أم صليت خلف اليهود والنصارى ، ولا يسلم عليهم ولا يعادون أي لا يزارون في مرضهم ولا يناكحون ولا يُشهدون ، أي لا تُشهد جنائزهم لأنهم ماتوا على غير ملة الإسلام ، ولا تؤكل ذبائحهم ».

Imam Bukhari: Menurut saya, shalat di belakang imam yang beraqidah Jahmiyah atau Syi’ah sama saja hukumnya dengan shalat di belakang imam yang beragama Yahudi atau Nasrani, tidak sah. Orang Islam tidak boleh memberi salam kepada Syi’ah, menjenguknya ketika sakit atau menikah dengan mereka, atau menghadiri jenazah mereka karena mereka bukanlah golongan Islam. Dan hewan yang disembelih oleh golongan Syi’ah tidak halal dimakan.

Thursday, January 30, 2014

Jadual Kuliah Februari 2014
02 Feb 2014 (Ahd) : Kuliah Suboh Tmn Seri Pagi
02 Feb 2014 (Ahd) : Maulud Nabi saw Hj Azhar Jiboi
02 Feb 2014 (Ahd) : Maulud Nabi saw Serban Jaya Fasa 9
03 Feb 2014 (Isn) : Kuliah Bahrul Maazi Masjid Yusof Teh, Pedas
04 Feb 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin
05 Feb 2014 (Rab) :  Kuliah Bahrul Maazi G/Home F
06 Feb 2014 (Kha) : Maulud Nabi saw Kolej A’bangsa Unifield
07 Feb 2014 (Jum) : Kuliah Bahrul Maazi Jld 7 Tmn Matahari Height
08 Feb 2014 (Sab) : Kuliah Suboh Bahrul Maazi Al-Amin,Cempaka 2
08 Feb 2014 (Sab) : Maulud Nabi saw Tmn Purba, Ampangan
09 Feb 2014 (Ahd) : Urusan Madrasah Di Kedah
10 Feb 2014 (Isn) : Urusan Madrasah Di Kedah
11 Feb 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin
12 Feb 2014 (Rab) : Kuliah Bahrul Maazi Tmn Rembau Utama
13 Feb 2014 (Kha) : Kuliah Bahrul Maazi Tmn Gadong Jaya
14 Feb 2014 (Jum) : Perhimpunan “Purana Sathi” Seri Petaling
15 Feb 2014 (Sab) : Perhimpunan “Purana Sathi” Seri Petaling
16 Feb 2014 (Ahd) : Kuliah Bulanan Pengasih K.Lumpur
17 Feb 2014 (Isn) : Kuliah Bahrul Maazi Jld.3 Hangger 6 KLIA
17 Feb 2014 (Isn) : Kuliah Hadis Tmn Mutiara Gala.
18 Feb 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin
19 Feb 2014 (Rab) : Kuliah Bahrul Maazi Masjid Yusof Teh, Pedas.
20 Feb 2014 (Kha) : Kuliah Bulanan Tmn.Mantau Endah
21 Feb 2014 (Jum) : Kuliah Bulanan Tmn Kiambang  
22 Feb 2014 (Sab) : Kuliah Suboh Bahrul Maazi Jld 5 Al-Amin 
22 Feb 2014 (Sab) : Maulud Nabi saw Rumah Rakyat Mambau
23 Feb 2014 (Ahd) : Kuliah Suboh Bahrul Maazi G/Home F
23 Feb 2014 (Ahd) : Kuliah Bulanan Tmn Desa Melor
24 Feb 2014 (Isn) : Kuliah Bahrul Maazi Jld.3 Hangger 6 KLIA
24 Feb 2014 (Isn) :  Kuliah Bahrul Maazi Tmn Rembau Utama
25 Feb 2014 (Sel) : Kuliah Tanbihul Ghafilen Surau Al Amin
26 Feb 2014 (Rab) : Mesyuarat Mingguan Masjid Rahang
27 Feb 2014 (Kha) : Kuliah Bulanan al Qudwah G/Street Home
28 Feb 2014 (Jum) : Kuliah Bulanan Tmn Lavender Height

Note : Jika ada sebarang perubahan, akan dimaklumkan kemudian. Insyaallah
AJK Surau/Masjid, jika terdapat kesilapan, sila hubungi saya.

Thursday, January 23, 2014

Tulisan Lama : Cerita Mimpi Nabi TGHA
Pengalaman Penulis Bersama Jemaah Tersebut:

Pada tahun 1989/90 penulis tinggal di Ceras di kawasan Ceras Flat serta dilantik menjadi imam serta mengajar tajwid di salah satu surau di kawasan tersebut. Ianya adalah marhalah keempat penulis ketika tinggal di Kuala lumpur. Pada akhir 1989 Jemaah Pakistan tersebut sampai di tempat kami (Ceras) dan berusaha di sekitar kawasan tersebut selama satu minggu sebelum bertolak untuk keluar 4bulan di Indonesia. Jemaah tersebut sebenarnya adalah jemaah satu tahun. Kebanyakannya adalah dari Peshawar, Pakistan. Selama seminggu di Ceras penulis, berkesempatan bersama jamaah berkenaan dan maulana yang di dalam jemaah tersebut cukup rapat dengan penulis berlebih lagi penulis berbahasa Arab dengan beliau bagi melancarkan bahasa Arab penulis. Penulis sering bersama maulana berkenaan untuk ‘khususi’ dan sebagainya.

Jemaah ini satu jemaah yang cukup bagus yang pernah penulis ‘nusrah’. Satu hati, satu fikir serta kuat amalan istimai dan juga infiradi. Setiap malam yang penulis dapat pasti, hampir kesemua ahli jemaah akan bagun bertahajud sekitar jam 3.00 pagi. Tidak ada seorang pun yang tercicir. Dalam jemaah tersebut terdapat 5/6 orang muda dan boleh berbahasa Inggeris. Pernah penulis bertanya kepada mereka bagaimana tertib usaha di Peshawar (ketika itu bertebung dengan jihad di Afganistan) kata salah seorang ahli jemaah kepada penulis bahawa mereka ada tertib khusus yang di benarkan oleh Elders Nizamuddin iaitu 4bulan belajar madrasah, 4bulan berjihad di Afghanistan dan 4bulan keluar di Jalan Allah (keluar Tabligh). Bagi yang berkeluarga 4bulan belajar madrasah diganti dengan 4bulan bersama keluarga.

Jemaah mereka adalah jemaah satu tahun dan kedatangan mereka ke Malaysia adalah transit sementara untuk ke Indosesia selama 4bulan dan untuk mendapat visa di Malaysia untuk ke Saudi mengerjakan haji setelah pulang dari Indonesia. Setelah pulang jemaah ini berusaha di sekitar Terengganu untuk beberapa waktu dan akhir sekali kembali ke Ceras sebelum bertolak ke Saudi mengerjakan haji. Mereka terkesan dengan nusrah dari rakan seusaha di Ceras dan memutuskan kembali ke Ceras sebelum bertolak ke Saudi. Lagi sekali penulis dan rakan-rakan di Ceras nusrah jemaah ini. Namun kali ini cerita sensasi di atas menyebabkan ramai rakan-rakan seusaha di sekitar Kuala Lumpur datang menziarahi dan bertanya kebenaran mimpi TGHH.

Penulis mengambil kesempatan bertanyakan hal berkenaan kepada maulana berkenaan. Ceritanya memang betul jemaah tersebut telah masuk untuk 3 hari di Masjid Rusila yang sebelum ini belum pernah Jemaah Tabligh masuk. Apatah lagi sekitar tahun 1993 TGHH pernah berceramah yang ceramahnya agak keras menghentam jemaah. Sehingga ketika itu keset-kaset ceramah tersebut laris di jual di pasar malam dan juga di jual di hadapan masjid India pada tajuk “Jemaah Tabligh Dan Penyelewengannya” . Selepas di khususi, tajuk itu ditukar kepada “Jemaah Tabligh Dan Amalanya”. Kata maulana itu lagi bahawa beliau malu kerana bajunya agak berbau namun di peluk erat oleh TGHH. Begitu juga dengan ahli jemaah yang lain. Selama tiga hari di Masjid Rusila TGHH mengosongkan kuliah beliau dan membenarkan jemaah memberi bayan.Memang pun TGHH bermimpi Nabi saw sebagaimana cerita di atas.

Selepas beberapa hari di Ceras jemaah tersebut berangkat ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji. Tahun yang sama penulis beserta dengan abang dan rakan seusaha di kampong Kedah serta rakan seusaha di Kuala Lumpur telah dipileh oleh Allah swt untuk menegrjakan haji. Ketika berada di Tanah Suci sekali lagi penulis berjumpa dengan maulana berkenaan yang sedang memberi “dakwah infradi” kepada beberapa orang Arab di ruang legar Masjid Nabi saw. Patutlah jemaah ini menjadi asbab TGHH bermimpi Nabi saw kerana amalan mereka sememangnya “HEBAT”.

Wallahu’alam.

Sumber: Laman Jemaah Tabligh
Nota :
Tulisan di atas diambil dari Tranungkite.net yang mengingatkan penulis kepada tulisan lama penulis sembilan sepuloh tahun yang lalu di dalam satu laman “. . . . Tabligh” yang penulis menjadi moderator atas nama “SufahWalla”. Nama penuh laman tersebut pun penulis dah lupa.
Wallahualam

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin