MAKLUMAN :


widgeo.net

Monday, August 3, 2009

Al- Fatihah : Jawapan Kepada Persoalan Saudara “Zikir”


Soalan :

Salam Ustaz.. Surah Al Fatihah tu Nabi saw terima sendiri drpd Allah swt semasa Mikraj? minta pencerahan..

Jawapan :

Surah yang awal di dalam al-Quran dinamakan Surah al-Fatihah kerana ianya juga dikenali sebagai “Pembuka Kitab” maka ianya diletakan dipermulaan kitab al-Quran. Panggilan sebagai Surah al-Fatihah telah dikenali semejak zaman permulaan nubuwwat.

Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahawa Surah ini diturunkan di Makkah dan ianya tergulong di dalam ketagori ayat-ayat ‘Makiyyah’.Di dalam Asbabun Nuzul karangan Al-Wahidi menyatakan bahawa surah ini telah diturunkan di Makkah. Selain itu juga terdapat di dalam riwayat Ali bin Abi Talib r.a bahawa surah ini telah diturunkan di Makkah.

Menurut satu riwayat yang lain dari Abu Syaibah di dalam al-Musannaf dan riwayat Abu Naim dan Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwwah serta As Tsa’labah dan Al-Wahidi dari hadis Amer bin Syurahbil bahawa setelah Rasulullah mengeluh pengalamannya kepada isterinya Khadijah r.aha tentang kedatangan Jibrail a.s namun datang lagi wahyu seterusnya dengan katanya,”Ya Muhammad katakanlah : Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbi'alamin ....sehingga sampai kepada ‘waladholin.”

Di dalam riwayat Ibn Anbari yang menyatakan ia menerima dari riwayat Ubadah bin Samit r.a bahawa surah Fatihatul Kitab ini memang diturunkan di Makkah. Walau pun ada yang berpandangan bahawa surah ini diturunkan di Madinah namun pandangan ini bukanlah pandangan jumhur ulama. Hanya sebahagian kecil yang berpandangan begitu. Namun bila dilihat kefardhuan solat berlaku di Makkah serta setiap solat difardhukan membaca Surat Fatihah maka sepakat ulama mengatakan bahawa ianya turun di Makkah. Sesuai dengan hadis :-

Dari Ubadah bin Somit r.a dari Rasulullah saw bersabda,” Tidaklah sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab.” (Riwayat Al-Jamaah)

Jadi ianya bukanlah ketika berlakunya Israk dan Mikraj Rasulullah saw.

Wallahu’alam
(Rujukan : Tafsir Al-Azhar Jld 1 : 60 / Bahrul Maazi Jld 20 :119)

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin